Hakkımızda

Halk Eğitim Merkezi (AKHEM), S.S. Bilim Sanat Eğitim Kültür Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (BİLSEK) işbirliğinde ve Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM’ın danışmanlığında Hayat Boyu Öğrenme, Kişisel Gelişim ve Kariyer Merkezi olarak faaliyet göstermekteyiz.

Amacımız;

Nitelikli insan kaynağının varlığını artırma hedefi temelinde bireylerin kişisel gelişim süreçlerini desteklemek; kariyer gelişimlerine yönlendirici nitelikte, mesleki ve akademik açıdan katkıda bulunmak ve nitelikli insan kaynağına ulaşma konusunda ilgili sektörlere yardımcı olmaktır.

Bu amaçları gerçekleştirme noktasında;

Bireylerin ya da sektördeki kişi veya kurumların mesleki ve kişisel yeterliliklerinin tespit edilmesi ve amaca yönelik destekleyici bilgi ve yeterliliklerle donatılması için gerekli olan uygulama temelli, çağın gerektirdiği yöntem ve teknikleri içeren yönlendirici eğitim, destek ve danışmanlık programlarını etkili ve başarılı şekilde yürütmekteyiz.

Hizmet ve çalışmalarımız;

  • Kursiyerlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak,
  • Kursiyerlere kariyer planlaması konusunda danışmanlık yapmak,
  • Kursiyerler ve sektör bazında veri toplamak, analiz yöntemleri ile rapor oluşturmak,
  • Yeni iş modelleri oluşturmak, geliştirmek ve desteklemek,
  • İstihdam olanaklarının artırılmasına katkı sunmak,
  • Geliştirme ve destekleme çalışmaları ile sürdürülebilirliği sağlamak konusunda oldukça etkilidir.